Варіант №2.

Приватний підприємець Петренко вирішив заснувати компанію «Ксерокс», яка буде встановлювати копіювальні машини, що самообслуговуються, у приміщення замовника – у бібліотеки, університети, інститути, торгівельні центри та ін. Щоб звести до мінімуму основні витрати, він збирається брати в оренду потужні копіювальні машини, до яких підключені автомати для прийому монет та платіжних карток. Окрім сплати за оренду та інших витрат на копіювальні машини, компанія «Ксерокс» може додатково сплачувати організаціям-клієнтам, які надають місце для установки цих машин. Таким чином, оплата складається з фіксованої щомісячної плати за оренду приміщення плюс деякі необов’язкові заохочувальні виплати.

В межах свого бізнес-плану Петренко зробив наступні припущення:

Кількість копіювальних машин Варіант №2., що орендуються, шт. 40

Кількість копій щомісяця на одну машину, шт. 30000

Ціна однієї копії, грн. 0,05

Витрати на одну копію (ремонт, видаткові

матеріали та ін.), грн. 0,03

Щомісячна орендна плата за приміщення

для однієї машини, грн. 150

Витрати на оренду однієї копіювальної машини, грн. 250

Витрати на інкасацію грошей з однієї машини, грн. 35

Інші фіксовані витрати на машину, грн. 50

Завдання 1. Для аналізу прибутковості нового підприємства розробити модель на базі електронної таблиці Excel. Визначити основний показник ефективності – чистий щомісячний прибуток, використовуючи елементарні бухгалтерські залежності.

Згодом Петренко забажав вивчити варіанти структури орендної плати за площу, яка виділена для копіювальних машин. Окрім фіксованої щомісячної орендної плати Варіант №2. у 150 грн. за одну машину можна спробувати запропонувати клієнтам більш низьку орендну плату плюс певні комісійні з кожної зробленої копії.

Завдання 2. Розглянути альтернативні варіанти. Наприклад, організація-клієнт може отримувати орендну плату за площу, яка надається для однієї машини, у розмірі 50 грн. плюс комісійні з кожної зробленої копії у розмірі 0,5 копійки. Та другий можливий варіант – фіксована орендна плата 75 грн. плюс 1 копійка комісійних з кожної копії, що зроблена понад встановлений щомісячний ліміт в 20 000 копій. Доповнити модель двома альтернативними варіантами та порівняти показники ефективності.

Перш ніж обнародувати ці три альтернативні схеми плати за оренду приміщень, Петренко бажає порівняти об’єми копіювання, які відповідають точці беззбитковості Варіант №2. (чистий прибуток дорівнює нулю) для даних варіантів.

Завдання 3. Використовуючи засіб «Подбор параметра» визначити точки беззбитковості для кожного варіанту та порівняти об’єми копіювання.

Петренка також цікавлять так звані точки байдужості, в котрих чистий прибуток не залежить від обрання альтернативних варіантів.

Завдання 4. При об’ємі копіювання 30 000 копій щомісяця, визначити яка повинна бути фіксована орендна плата за машину в кожному варіанті, щоб здобути однаковий чистий прибуток. За базовий рівень треба взяти перший варіант з орендною платою 150 грн. за машину.

Петренко прийшов до висновку, що витрати у розрахунку на одну копію підкоряються більш складній закономірності, ніж у побудованій моделі Варіант №2., де вони обчислюються як сума витрат на витратні матеріали (0,02 грн. у розрахунку на копію) та амортизацію (0,01 грн. у розрахунку на одну копію).Він припускає, що середні витрати на амортизацію у розрахунку на одну копію зростають швидше, ніж звичайна пропорційна залежність від кількості копій, які виготовлені за місяць на одній копіювальній машині. Залежність між цими величинами наступна:

Дані за місяць

Кількість копій на 1 копіювальну Витрати на амортизацію на 1

машину, тис. шт. копіювальну машину, грн.

20 50

30 150

40 400

50 1000

Завдання 5. Змінити структуру витрат моделі, додавши витрати на витратні матеріали та амортизацію у розрахунку на одну копію 0,02 грн. та 0,01 грн. відповідно.

Завдання 6. Побудувати графік залежності кількості копій Варіант №2. на 1 машину щомісяця від витрат на амортизацію. На графіку відобразити криву залежності для пропорційною залежності та криву для залежності з запропонованої таблиці.

Завдання 7. Використовуючи можливості Excel, підібрати до залежності, яка запропонована у таблиці, найбільш придатний тип тренду (лінійний чи нелінійний). Обґрунтуйте свій вибір.

Завдання 8. Модернізуйте структуру витрат моделі, використовуючи найдене рівняння залежності кількості копій від витрат на амортизацію.

Компанія, яка надає Петренку копіювальні машини, збирається збільшити орендну плату. Нова вартість оренди невідома, але з вірогідних джерел відомо, що вона не буде більшою 275 грн. щомісяця за машину. Щоб зберегти величину чистого прибутку у колишньому об’ємі, Петренко не бажає змінювати Варіант №2. ціни, а добитися цілі шляхом встановлення додаткових машин.

Завдання 9. Використовуючи засіб «Таблица подстановки» побудувати таблицю


documentaliblbt.html
documentalibsmb.html
documentalibzwj.html
documentalichgr.html
documentalicoqz.html
Документ Варіант №2.