Есептеу нәтижелерін қарастырылуы

Біліктің есептеулік моделі оған әсер ететін күштерімен 4.7 - суретте келтірілген.

4.7 – сурет – График. Win APM бағдарламасы бойынша эквивалентты кернеулерді есептеу нәтижесі

Есептеу нәтижелерін көру үшін «Нәтижелер» менюсына ауысамыз және ашылған терезе «Нәтижелер» осыдан керекті есептеу түрін көріп таңдап аламыз. Егер пайдаланушы күш факторлардың білік фондарында құрылғанын талап етсе, онда «Білікті салу» опциясының қарама – қарсына белгі қойып қалдырамыз. Керісінше жағдайда жалауды алып тастаймыз.

Бұл жағдайы үшін есептеу нәтижелерін графикалық түрде алу үшін белгісін қалдырамыз. Оның нәтижесінде график түрінде болған төрт түрін Есептеу нәтижелерін қарастырылуы көруге мүмкіндік болады:

- бүрау моментін есептеу;

- эквивалентті кернеуін есептеу (4.7 сурет);

- бүрау бұрышын есептеу;

- қажу беріктігінің қор коэффициентін есептеу (4.8 сурет).


documentalhrmez.html
documentalhrtph.html
documentalhsazp.html
documentalhsijx.html
documentalhspuf.html
Документ Есептеу нәтижелерін қарастырылуы